Het Afrika-Studiecentrum (ASC) en de Netherlands-African Business Council (NABC) hebben gezamenlijk het K.P. van der Mandele Afrika Fonds opgericht om bij te dragen aan de groeiende interesse vanuit de Nederlandse ondernemers en wetenschappers in de sterk opkomende culturele- en economische markt in Sub-Sahara Afrika. Het fonds gaat, met steun van het Nederlandse bedrijfsleven en particulieren, uitgaven doen met als doel om de relatie tussen Afrika en Nederland verder te verdiepen en in het bijzonder om meer kennis te verwerven over de bedrijvigheid en ondernemerschap in Afrika en over de Nederlandse betrokkenheid daarbij. Bijzondere aandacht gaat uit naar de ondersteuning van (jonge) Nederlandse en Afrikaanse ondernemers en wetenschappers.

Steun het K.P. van der Mandele Afrika Fonds! Klik hier voor informatie over giften, legaten en sponsoring.